Informacje

Uwaga!
Wszystkie prace zostały wykonane społecznie przez Panią Sołtys oraz mieszkańców Kryspinowa.

Kryspinów, cały rok 2014r. Utrzymywanie w czystości i koszenie trawy koło Skały.

Kryspinów, cały rok 2014r. Likwidacja dzikich wysypisk.

Kryspinów, sierpień 2014r. Porządkowanie placu pod Dożynki, oraz prace przy nich.

Kryspinów, cały rok 2014r. Naprawa wiat przystankowych.

Kryspinów, czerwiec 2014r. Czyszczenie schodów Zagórą.

Kryspinów, maj 2014r. Odnowienie feretronu na Boże Ciało.

Kryspinów, kwiecień 2014r. Zrobienie drogi koło Pana Galosa.

Kryspinów, cały rok 2013r. Koszenie przy drogach gminnych.

Kryspinów, cały rok 2013r. Rozsypywanie kamienia przy drogach gminnych.

Kryspinów, sierpień 2013r. Wycinka krzewów przy drogach gminnych.

Kryspinów, lipiec 2013r. Czyszczenie rowu koło boiska.

Kryspinów, czerwiec 2013r. Odsłonięcie Skały ciąg dalszy.

Kryspinów, maj 2013r. Likwidacja dzikich wysypisk (3 kontenery śmieci).

Kryspinów, kwiecień 2013r. Wymiana lamp.

Kryspinów, wrzesień 2013r. Rozsypanie kamienia przy drodze gminnej. Dziesięć samochodów.

Kryspinów, cały rok 2012r. Koszenie przy drogach gminnych

Kryspinów, wrzesień 2012r. Sprzątanie i czyszczenie chodników wzdłuż drogi 774 oraz części 780.

Kryspinów, sierpień 2012r. Czyszczenie chodnika koło Szkoły.

Kryspinów, sierpień 2012r. Wycinka drzew, krzewów i koszenie koło ogrodzenia przy szkole.

Kryspinów, lipiec 2012r. Czyszczenie schodów koło autostrady i sprzątnie poboczy (stara droga).

Kryspinów, czerwiec 2012r. Odsłonięcie skały, przycinka drzew krzewów.

Kryspinów, maj 2012r. Odtworzenie chodnika koło GS.

Kryspinów, cały rok 2011r. Koszenie przy drogach gminnych

Kryspinów, dnia 27 listopada 2011r. Przy drodze nr 780 (droga na Liszki) zostały wymienione lampy

Kryspinów, dnia 26 listopada 2011r. Kryspinów w stronę Krakowa „Za Górą” została wykonana na przystanku MPK „wiata”.

Kryspinów, dnia 25 listopada 2011r. Na drodze nr 774 w okolicy przystanku MPK w stronę Balic, zostało wykonane przejście dla pieszych

W lipcu została rozpoczęta renowacji kapliczki na kolumnie (okolice Szkoły Podstawowej w Kryspinowie)
Rzeźba jak i kolumna zostały na nowo pomalowane, teren został uporządkowany przez mieszkańca.
Trwają prace nad ogrodzeniem kapliczki.
Poniżej zdjęcia kapliczki przed renowacją.

.

.

.

.

.

.

Poniżej zdjęcia kapliczki po renowacji.

.

.

.

.

.

.

W sierpniu tego roku rozpoczęła się inwestycja polegająca na odmuleniu rowów melioracyjnych przy boisku sportowym w Kryspinowie.
Dzięki zaangażowaniu mieszkańców wsi Kryspinów udało się oczyścić rzekę. Pobocze zostało podniesione i ubytki uzupełnione ziemią i żwirem. Została zasiana trawa.
Na tym etapie prace w tym roku zostały zakończone .
Poniżej zdjęcia przed pracami oczyszczającymi.

.

.

.

.

.

.

Poniżej zdjęcia po pracach oczyszczających.